Souhlas

Souhlas je jedním z právních titulů, který je možné použít pro zpracování osobních údajů. Společně se podíváme na to, kdy je možné souhlas použít a jak má správně vypadat.

Dle GDPR nemá být souhlas prvním právním titulem, který zvolíte pro zpracování osobních údajů. Měl by být zvolen pouze v případě, že není možné zvolit jiný právní titul. Souhlas tedy nebude tak hojně využívaný jako v současnosti. Pokud bude používán nadbytečně a bude možné zvolit jiný právní titul, bude se dle Nařízení jednat o porušení pravidel. Je tedy důležité si uvědomit, že pokud můžete zvolit jiný právní titul, nejčastěji se bude jednat o oprávněný zájem, povinnost stanovenou ze zákona nebo plnění či jednání o smlouvě, není nutné subjekt údajů žádat o souhlas se zpracováním osobních údajů. Nařízení také stanovuje podmínky, při jejichž dodržení je souhlas platný. Pokud nesplňuje potřebné náležitosti, není možné ho pro zpracování osobních údajů použít.

Příkladem správně použitého souhlasu může být případ, kdy se zákazník potravinového řetězce chce účastnit soutěží. Pokud zákazník chodí do obchodu pouze nakupovat a neposkytuje své osobní údaje na základě jiného právního titulu, je nutné, aby udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Na základě tohoto souhlasu potravinový řetězec zpracuje osobní údaje zákazníka pro účel zařazení do účasti na soutěžích.

Dalším příkladem, kdy je třeba souhlas, může být situace, kdy zaměstnavatel chce použít soukromé telefonní číslo zaměstnance pro firemní účely – předání třetím osobám jako jsou kolegové, klienti nebo dodavatelé.

V příloze naleznete rozsáhlejší teorii k souhlasům a článek 7 Nařízení GDPR, který pojednává o souhlasech. V další kapitole naleznete správný vzor souhlasu, který si můžete v plné verzi stáhnout a velmi snadno doplnit o vhodný účel a osobní údaje, na které potřebujete souhlas, a to dle tabulky analýzy osobních údajů z kapitoly 4.