Celkový pohled

V následujících kapitolách Vám ukážeme, co Vás během přípravy na GDPR čeká. Jaké jsou Vaše zákonné povinnosti, jaké kroky dále doporučujeme a jaké jsou pouze volitelné a slouží spíše k Vašemu přehledu o osobních údajích ve Vaší organizaci.

Není možné určit přesný harmonogram, protože je každá organizace jiná. V čem se postup organizací vůbec neliší je pořadí činností. Toto pořadí je stejné jako pořadí kapitol GDPRsafe.

Úvod

Celkový pohled

Příprava na GDPR

Analýza osobních údajů

Účely zpracování

Kontrola přesahu účelu

Záznamy o činnostech zpracování

Vytvoření záznamů

Zpracovatelé a příjemci

Profilování a automatizované rozhodování

IT a zabezpečení

Uložení a zabezpečení dat

Zásady a práva subjektů

Souhlas

Zpracovatelská smlouva

Pověřenec pro ochranu osobních údajú

Posouzení vlivu (DPIA)

Směrnice organizace

Nahlášení úniku dat

Kontrola z ÚOOÚ

Školení zaměstnanců

Aktualizace