Zaměstnanci

Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti jsou další skupinou osob, u které se zpracovávají osobní údaje a je třeba pro ně vytvořit analýzu osobních údajů.

V Kapitole zaměstnanců jsme z mnoha zákonů, metodik a dle praktických zkušeností vybrali osobní údaje, které může Vaše firma zpracovávat o svých zaměstnancích. V této ukázce jsme pro Vás připravili krátké video, které ukazuje některé z vybraných osobních údajů a dokumentů, které o zaměstnancích eviduje většina firem. Těchto osobních údajů a dokumentů je více než 100 a je zapotřebí pro tyto jednotlivé dokumenty zákonnost zpracování. Především určit všechny zákonné důvod zpracování a jejich zákonnou lhůtu. Na základě této analýzy se následně připravuje směrnice spisového a skartačního řádu. Je velmi důležité mít v těchto datech zcela jasno, jelikož úřad při kontrole ze směrnic či záznamů o činnostech zpracování zjistí velmi snadno nedostatky v ochraně osobních údajů zaměstnanců. Z našich zkušeností 99% společností takové nedostatky vzhledem k GDPR má a mezi tyto společnosti patří i ty, které již jsou přesvědčeny, že jsou na GDPR připraveny. Je zapotřebí, aby se dle těchto směrnic řidili nejen pracovníci zajišťující personální agendu, ale také mzdová účetní.

Pojďme se společně podívat na ukázku této analýzy.