Zpracovatelská smlouva

Tato smlouva upravuje vztah a stanovuje pravidla mezi správcem a zpracovatelem. Účelem této smlouvy je zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů při pověření zpracovatele a zároveň vymezení odpovědnosti.

Nové povinné údaje ve zpracovatelské smlouvě jsou předmět zpracování a doba, po kterou bude zpracování probíhat. Tato smlouva upravuje povinnosti a práva správce a zpracovatele, kategorie a typy zpracovávaných osobních údajů, typ a rozsah zpracování, účely a právní tituly. Kromě povinných náležitostí, musí zpracovatelská smlouva řešit ještě další povinné body. Pokud Vaše stávající zpracovatelské smlouvy nejsou v souladu s Nařízením, je nutné, je včas aktualizovat, případně vypovědět a uzavřít nové. Je důležité si uvědomit, že uzavření těchto smluv je dle GDPR povinné, pokud nejde o zpracování nařízené právním předpisem. Např. pokud je zpracování vyžadováno pro plnění právní povinností předání dokumentace zdravotní pojišťovně, pak zde jistě není nutné uzavírat s pojišťovnou smlouvu.

Níže najdete několik zpracovatelských smluv, které můžete použít ve Vašem hotelu. Zpracovatelská smlouva musí mít vždy písemnou podobu. Není podstatné, zda je v listinné nebo elektronické formě.

Pokud již máte smlouvy se zpracovateli údajů uzavřeny, nemusíte uzavírat nové a můžete přejít na následující kapitolu, ve které si pouze vytvoříte dodatky k současným smlouvám.