Informační servis

Součástí nástroje je také průběžně aktualizovaný informační servis, který Vám zajistí, že nepřijdete o žádné důležité novinky, které se v oblasti GDPR objeví.

Očekáváme, že se v průběhu následujících měsíců a let bude problematika GDPR dále vyvíjet. Budou k dispozici již soudní výklady některých ustanovení a nová doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů a Evropské unie.

O těchto novinkách Vás budeme informovat e-mailem a vždy je naleznete v poslední kapitole kurzu. Aktualizace budou probíhat i po 25. květnu 2018 a je vhodné je sledovat.

Kapitola 22 obsahuje a bude dále doplňována o:

  • Informace o zveřejněných metodikách státních institucí (zejména ministerstev - MV, MŠMT a dalších).
  • Doporučení dozorového úřadu - ÚOOÚ (Úřadu pro ochranu osobních údajů).
  • Informace odborných institucí a profesních komor k ochraně osobních údajů (Hospodářská komora a další).
  • Doporučení pracovní skupiny EU WP29 - Pracovní skupina pro GDPR zřízená EU v Bruselu.
  • Rozhodnutí Evropského soudního dvora v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Rozhodnutí českých soudů v oblasti ochrany osobních údajů.