Co je volitelné?

Ne všechna opatření a úkony, které Vám v tomto nástroji předkládáme, jsou povinné. Pokud některé budete chtít vynechat, můžete.

Seznam níže obsahuje činnosti, které nejsou pro hotely povinné. Některé doporučujeme přesto učinit pro lepší přehled o osobních údajích ve Vašem hotelu.

GAP analýza - Tato analýza je v podstatě souhrnem všech úkolů, které je potřeba splnit, abyste dokončili přípravy na soulad s GDPR. Analýzu jsme zjednodušili na úroveň jednoduché tabulky, kterou snadno vyplníte. Naleznete ji v kapitole 3.5.

Dopadová analýza - Dopadová analýza navazuje na GAP analýzu. Pomáhá určit důležitost a pořadí změn v GAP analýze tím, že si určíme, jaký dopad může mít její neprovedení. Prvky dopadové analýzy jsme přidali do naší GAP analýzy v kapitole 3.5.

Tabulka dokumentů - Tabulka, díky které budete mít přehled o dokumentech a smlouvách obsahujících osobní údaje. K této tabulce se dostaneme v kapitole 5.1.