Celkový pohled

V následujících kapitolách Vám ukážeme, co Vás během přípravy na GDPR čeká. Jaké jsou Vaše zákonné povinnosti, jaké kroky dále doporučujeme a jaké jsou pouze volitelné a slouží spíše k Vašemu přehledu o osobních údajích ve Vašem hotelu.

Určit přesný harmonogram implementace GDPR není možné, protože každý hotel funguje jiným způsobem. Pořadí činností zpracování je však pro většinu hotelů společné. Tomuto pořadí odpovídá řazení kapitol našeho nástroje.Toto pořadí je stejné jako pořadí kapitol našeho nástroje.

Úvod

Celkový pohled

Příprava na GDPR

Analýza osobních údajů

Správný souhlas

Účely zpracovaní

Záznamy o činnostech zpracování

Vytvoření záznamů

Zpracovatelé a příjemci

Profilování a automatizované rozhodování

IT infrastruktura

Uložení a zabezpečení dat

Tabulka dokuentů

Zpracovatelské smlouvy

DPO

Posuzovaní vlivu

Práva subjektů údajů

Směrnice vedení organizace

Nahlášení úniku dat

Kontrola z ÚOOÚ

Školení zaměstnanců

Aktualizace GDPRsafe