Uchazeči

Uchazeči jsou jednou ze skupin osob, u které se zpracovávají osobní údaje. Tato kapitola Vám ukáže, jak jednoduše jejich analýzu provedete. Stejný postup následně použijete i na další skupiny subjektů údajů.

Nyní si ve videu ukážeme jednoduchost práce s nástrojem při analýze osobních údajů uchazečů o zaměstnání. Nástroj začíná dotazníkem, na základě kterého se Vám analýza automaticky doplní dle vestavěné logiky. Poté stačí výslednou analýzu zkontrolovat. Na rozdíl od jiných poradenských společností, nemusíte složitě vyplňovat všechny položky tabulky. Musíte pouze zjistit, zda zpracováváte nějaký další osobní údaj a případně jej doplnit jako další řádek do tabulky.